Tietosuojakäytäntö

 1. Yksityisyyden suoja

Traffic Lab ApS (”Traffic Lab”) ottaa henkilötietojesi käsittelyn vakavasti. Varmistamme, että tietojenkäsittely tapahtuu oikeudenmukaisesti ja avoimesti, sovellettavien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Lue täältä kuinka poistat evästeet.

Tässä tietosuojakäytännössä kerromme kuinka käsittelemme henkilötietojasi tällä sivustolla

2. Tietovastuu ja yhteystiedot

Olemme rekisterinpitäjä ja vastuussa sinulta vastaanottamiemme henkilötietojen käsittelystä. Yhteystietomme ovat:

Traffic Lab ApS

Y-tunnus 36022795

Bredgade 42

1260 Kööpenhamina

Tanska

Sähköposti: info @ trafficlab.dk

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa.

Traffic Lab sijaitsee Tanskassa ja toimii Tanskan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojakäytäntö on alun perin kirjoitettu tanskaksi. Jos tämän tietosuojakäytännön käännetyt versiot ovat ristiriidassa alkuperäisen tanskankielisen version kanssa, etusijalla on tanskankielinen versio. Pidätämme oikeuden tietosuojakäytännön muutoksiin. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ja ovat näkyvissä täällä.

3. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Käsittelemme seuraavia yleisiä henkilötietojasi:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Käyttäjätunnus
 • Facebook-kuva
 • IP-osoite
 • Lokitiedostot käyttäytymisestäsi sivustolla, mukaan lukien vierailemasi alasivut
 • Aikaleima
 • Osoite
 • Maa
 • Syntymäaika
 • Muut evästetiedot, jotka saattavat sisältää henkilökohtaisia tunnistetietoja.

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja oikeusperuste

4.1 Tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on seuraava:

 • Tällä sivustolla olevien tarjousten markkinointi, kilpailuihin osallistuminen ja uutisten lähetys, mikäli olet antanut siihen suostumuksen.
 • Peliaiheisten tukipyyntöjen käsitteleminen, jos tarvitset apua tai sinulla on kysymyksiä.
 • Sivustolla tapahtuvien toimintojen analysointi ja vierailijoiden käyttäytymisen seuraaminen verkkosivuilla, tarkoituksenaan sivuston optimointi sekä hakkerihyökkäysten estäminen.

Kun käytät verkkosivustoa, sinusta kerätään yleisiä henkilötietoja. Et voi käyttää verkkosivustoa ilman, että keräämme sinusta henkilökohtaisia tietoja. Kun vierailet sivustolla ensimmäisen kerran, sinun tulee hyväksyä tietojen kerääminen sivulle avautuvassa pop-up-ikkunassa. Keräämämme henkilötiedot sisältävät käyttäytymisesi sivustolla (esimerkiksi millä sivuilla vierailet, milloin ja kuinka pitkään) sekä IP-osoitteesi. IP-osoitteiden avulla pystymme tarkkailemaan esiintyykö sivustolla normaalista poikkeavaa liikennettä ja se on tärkeä työkalu hakkerihyökkäysten estämiseksi. Lisäksi voimme estää sellaiset kävijät, jotka IP-osoitteiden perusteella sijaitsevat uhkapelirajoitusalueilla.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeellista edellä kuvattujen tavoitteiden täyttämiseksi, minkä vuoksi tietoja kerätään.

4.2 Oikeusperuste

Ilmoitamme sinulle tietojen käsittelyn oikeudellisesta perustasta, joka on seuraava:

 • Olet antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn, Databeskyttelsesforordningen (Tietosuojaa koskevan asetus) artiklan 6, kohdan 1, alakohta a. mukaisesti.
 • Tietojenkäsittely, hakkerihyökkäysten estämisen lähtökohdasta, menee etujen vertailussa perusoikeuksiesi ja vapauksiesi edelle tietosuojaa koskevien asetusten artiklan 6, kohdan 1, alakohta f. mukaisesti. 

4.3 Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan ”mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, joka koostuu henkilötietojen käyttämisestä tietyn luonnollisen henkilön henkilökohtaisten olosuhteiden arvioimiseksi, erityisesti luonnollisen henkilön työn, taloudellisen tilanteen, terveyden, henkilökohtaisten mieltymysten, kiinnostusten, luotettavuuden, käyttäytymisen, maantieteellisen sijainnin tai liikkumisen analysointiin ja ennakointiin.”

Käytämme automatisoituja päätöksiä, mukaan lukien profilointia, jonka avulla määritämme kohderyhmät maantieteellisten paikkojen ja kiinnostusten perusteella. Profilointi perustuu siihen, että vierailemalla sivustollamme olet osoittanut kiinnostusta rahapelejä kohtaan. Jatkossa sinulle saatetaan esittää bannerimainoksia muilla verkkosivustoilla ja mainoksia Facebookissa sekä muualla sosiaalisessa mediassa, joita käytämme tavoittaaksemme kohdeyleisömme. Lisäksi rekisteröimme sijaintisi kun käytät sivustoamme. Maantieteellinen sijainti voi vaikuttaa siihen miten luomme kampanjoita. Kohdistamme kampanjoita tiettyihin maantieteellisiin paikkoihin siinä tapauksessa, että keräämämme profilointidata osoittaa, että tietyissä kaupungeissa/alueilla on suurta kiinnostusta markkinointiamme kohtaan.

5. Mistä henkilötietosi ovat peräisin

Rekisteröimme tiedon, kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme joko käymällä tällä verkkosivustolla, olemalla meihin yhteydessä Facebookissa tai jos olet rekisteröitynyt sivuston postituslistalle. Tästä seuraa, että sinulle näytetään kohdistettua markkinointia mainosten muodossa.

Kaikki tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Jos olet vuorovaikutuksessa brändimme kanssa Facebookissa, Facebook toimii välittäjänä rekisteröidyn henkilön ja meidän välillä, sillä saamme tiedot Facebookin kautta.

Facebook ei luovuta meille henkilökohtaisia tietojasi, kun käytämme heidän foorumiaan mainosten kohdistamiseen sinulle, ks. edellä kohdassa 3 kuvatut henkilötietotyypit, ellet aktiivisesti ole vuorovaikutuksessa brändimme kanssa Facebookissa.

6. Yhteistyökumppanit

6.1 Luovuttaminen

Luovutamme tietojasi yhteistyökumppaneillemme, jos olemme saaneet siihen suostumuksesi tai jos se on tarpeen täyttämään yhteistyökumppaneiden oikeudelliset edut. Nämä lailliset yhteistyökumppanit ovat nähtävissä tässä:

 • Viranomaiset siinä määrin, kun olemme velvoitettu lainsäädännössä.

6.2 Tiedonkäsittelijät

Voidakseen tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua käyttämme seuraavia tiedonkäsittelijöitä:

 • LeadByte Ltd.
 • Google Ltd.
 • Facebook, Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Campaign Monitor Ltd.
 • Ubivox Danmark ApS
 • Microsoft Ltd.
 • Innocraft Ltd.
 • Match2One AB

7. Siirto kolmansiin maihin

Siirrämme henkilötietojasi EU:n ja ETA:n ulkopuolisille vastaanottajille.

Siirto tapahtuu seuraaville Yhdysvalloissa toimiville organisaatioille: Facebook Ltd., Google Ltd., Sendgrid Ltd., Microsoft Ltd. ja Campaign Monitor Ltd. Lisäksi henkilötietoja siirretään Innocraft Ltd:lle, joka sijaitsee Uudessa-Seelannissa.

EU:n komissio on tehnyt päätöksen henkilötietojen turvallisuustasosta ja sen mukaan Yhdysvaltojen turvallisuustasoa pidetään riittämättömänä. EU:n komissio on kuitenkin todennut, että Yhdysvalloissa sijaitsevat organisaatiot ovat turvallisia, jos ne ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen yksityisyyden suojaa koskevaan Privacy Shield -sopimukseen.

EU:n komissio pitää Uutta-Seelantia turvallisena kolmantena maana.

Siirrämme tietoja seuraaville Yhdysvalloissa sijaitseville organisaatioille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -sopimukseen:

 • Facebook,Ltd.
 • Google
 • Sendrgid
 • Microsoft

Henkilötietojen siirto Campaign Monitor Ltd:lle tapahtuu EU:n komission mallisopimuslausekkeita koskevan päätöksen mukaisesti.

8. Poistaminen

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi ellei muuta lainsäädännössä edellytetä, tässä tapauksessa erityisesti kirjanpitolainsäädännön kirjanpitotietojen tallettamista koskevat 5 vuoden ja kuluvan vuoden säännöt.

Lokitiedot, mukaan lukien IP-osoitteet, tallennetaan 5 vuodeksi ennen niiden poistamista. Google Analytics -tiedot säilytetään 26 kuukautta ennen kuin ne poistetaan.

9. Sinun oikeutesi

9.1. Yhteystiedot, jos haluat käyttää oikeuksiasi

Jos haluat käyttää alla mainittuja oikeuksiasi, sinun tulee ottaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot löydät tämän tietosuojakäytännön yläosasta.

 • Oikeus saada tietoa (nähdä henkilötiedot): Sinulla on oikeus saada käsitys henkilötietojesi käsittelystä sekä useista lisätiedoista. Pääsy näihin tietoihin ei kuitenkaan saa rikkoa muiden oikeuksia ja vapauksia.
 • Oikeus korjaukseen: Sinulla on oikeus korjata väärät henkilötiedot. 
 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen: Erityistapauksissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua ennen yleistä määräaikaa.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Joissain tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos sinulla on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, voimme käsitellä tietojasi – tallennusta lukuun ottamatta – vain sinun luvallasi tai jos laki niin vaatii tai jos se on tarpeen henkilön tai tärkeän yleisen edun suojelemiseksi. 
 • Oikeus tietojen välittämiseen (tietojen siirrettävyys): Kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti, sinulla on oikeus tiedon siirrettävyyteen. Tämä oikeus tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada henkilötietosi lähetettynä sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavissa olevassa muodossa. Sinulla on oikeus välittää nämä tiedot toiselle palveluntarjoajalle.
 • Oikeus vastustukseen: Joissain tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa muutoin lainmukaista henkilötietojesi käsittelyä. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu sinulta saamaamme suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi kanssamme henkilötietojen käsittelyyn kokonaan tai osittain. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta meidän suorittamaan käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen luvan peruuttamista. Jos peruutat suostumuksesi, tulee se voimaan peruuttamishetkestä alkaen. 

Voit lukea lisää oikeuksistasi tietosuojaviranomaisen oppaasta, joka löytyy osoitteesta: https://www.datatilsynet.dk/

10. Muutoksenhaku

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus tehdä valitus Tanskan tietosuojaviranomaiselle, heidän yhteystietonsa ovat:

Datatilsynet (tietosuojaviranomainen)

Osoite: Borgergade 28, 5, 1300 Kööpenhamina

Sähköposti: dt @ datatilsynet.dk

Puhelinnumero.: + 45 33 19 32 00

Kotisivu: www.datatilsynet.dk

 

Evästepolitiikka

Tämä evästepolitiikka on kirjoitettu tanskaksi (DK). Jos tämän evästepolitiikan tanskankielinen versio ja muut kieliversiot ovat eriäviä tai ristiriidassa, etusijalla on tanskankielinen versio. Pidätämme oikeuden eväste- ja tietosuojakäytäntöjen muutoksiin. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ja ovat näkyvissä täällä.

Mitä evästeet ovat?

Tämä sivu käyttää – useimpien sivujen tapaan – niin kutsuttuja ”evästeitä”. Evästeet ovat tietokoneelle, mobiililaitteelle, tabletille tai vastaaville päätelaitteille tallennettu tekstitiedosto. Evästeiden tarkoituksena on laitteen tunnistaminen, asetusten muistaminen, tilastojen kerääminen ja mainosten kohdentaminen. Evästeet voivat sisältää tekstiä, numeroita tai päivämääriä, mutta siihen ei ole koskaan tallennettu henkilökohtaisia tietoja eikä se sisällä haittaohjelmia, kuten viruksia. Traffic Lab ApS:lla sekä seuraavilla henkilötietojen käsittelijöillä on pääsy tallennettuihin tietoihin: Microsoft, Google, Match2One ja Facebook.

Vierailemalla verkkosivullamme, hyväksyt evästeiden käytön, mukaan lukien kolmannen osapuolen evästeet. Evästeet on milloin tahansa mahdollista poistaa tai niiden käyttö voidaan estää. Tämän sivun alalaidasta näet mitä evästeitä tietokoneelle, mobiililaitteelle tai tabletille tallennetaan.

Jos poistat tai estät evästeiden käytön, saattavat näkemäsi mainokset olla vähemmän relevantteja ja niitä saattaa esiintyä useammin. Lisäksi vaarana on, ettei verkkosivu toimi optimaalisesti eikä sinulla ole pääsyä kaikkeen sivulla olevaan sisältöön.

Evästeet tallennetaan myös niin sanottuihin ”lokitiedostoihin”, joita kerätään sivun käyttäjistä. Lokitiedostoja luodaan kaikilla verkkosivuilla eikä tämä sivu tee poikkeusta. Lokitiedostot luovat ja sisältävät yleiskatsauksen i) millä verkkotunnuksen alasivuilla on vierailtu, ii) milloin sivuilla on vierailtu ja iii) mitä kautta sivulle on saavuttu. Tämä tarkoittaa, että käyttäjien IP-osoitteet kerätään. Kerättyjen tietojen perusteella voimme nähdä missä kaupungissa käyttäjä on, mutta emme tiedä sen tarkempaa maantieteellistä sijaintia. Voit lukea tietosuojakäytännöstämme miten käsittelemme henkilötietojasi, mukaan lukien IP-osoitettasi.

Näitä lokeja käytetään sekä liikenteen tilastointiin että turvatoimenpiteenä. IP-osoitteiden keräämisen syy on myös se, että ne muodostavat suojan hakkereiden hyökkäyksiä vastaan.

Jos voimme nähdä lokeista, että ulkomaisista IP-osoitteista on normaalista poikkeavaa liikennettä, voi se olla merkki hakkerihyökkäyksestä. Kun pidämme silmällä käyttäjien maantieteellistä sijaintia heidän IP-osoitteidensa avulla, meillä on paremmat valmiudet estää hakkerihyökkäykset.

Lokitiedostot, mukaan lukien IP-osoitteet, säilytetään 5 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan.

Mihin käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä monenlaisiin tarkoituksiin, ensisijaisesti markkinoinnin ja sinun käyttäjäkokemuksesi optimoimiseksi sekä verkkosivujemme teknisten toimintojen varmistamiseksi ja parantamiseksi.

Osaa evästeistä keräämistämme tiedoista käytetään verkkosivujemme vierailijoiden analysointiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi paremman yleiskuvan luomista siitä, minkälaisia laitteita (esimerkiksi tietokone tai tabletti) käyttäjämme käyttävät, minkä markkinointikanavien kautta käyttäjät päätyvät sivuillemme, millä alasivuilla he vierailevat ja kuinka kauan he vierailevat sivuilla. Myös mainosten mahdolliset klikkaukset sekä siirtymiset kumppaniemme sivuille tallennetaan ja sisällytetään sivun analyysiin.

Käytämme näitä tietoja optimoidaksemme omaa markkinointiamme ja työkaluna käyttökokemuksen parantamiseen sekä verkkosivumme optimointiin. Pyrimme kohdentamaan verkkomainontaamme siten, että näet ainoastaan sinulle oleellisia mainoksia. Voit lukea alapuolelta lisää kohdennetusta markkinoinnista.

Evästeitä käytetään myös verkkosivun käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden käyttö tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei käyttäjän tarvitse ladata toistuvilla käynneillään samaa tietoa useaan otteeseen ja että verkkosivu muistaa käyttäjän asetukset. Näin käyttökokemus, artikkeleiden latautuminen ja sivujen vasteajat ovat optimoidut.

Evästeiden käyttö mahdollistaa myös verkkosivujen jatkuvan mukauttamisen käyttäjien käyttäytymisen perusteella ja heidän tarpeidensa mukaan.

Traffic Lab ApS:n lisäksi jotkin kolmannet osapuolet asettavat evästeitä kiintolevyllesi, mobiililaitteelle tai tabletille, kun käytät verkkosivuamme. Voit lukea kohdasta ”Kolmannen osapuolen liitännäiset, jotka jättävät evästeitä” mistä kolmansista osapuolista on kyse.

Mitä evästeitä käytämme?

Näet täydellisen listan kiintolevylle, mobiililaitteelle tai tabletille tallennetuista evästeistä tämän sivun alaosassa. Seuraavassa kerromme kuitenkin erilaisten evästeiden käytöstä:

Heatmaps

Tietyillä ajanjaksoilla verkkosivu käyttää niin sanottuja heatmapeja eli lämpökarttoja, joilla seurataan kaikkien käyttäjien toimintoja sivuilla ja nämä tiedot tallennetaan.

Lämpökartat ovat työkalu, joiden avulla voidaan nähdä käyttäjien erityiset liikkeet sivulla. Näiden tietojen perusteella voimme optimoida verkkosivuamme ja muokata sen ulkoasua.

Analyyseihin käytetyt evästeet

Verkkosivu käyttää ”Google Analytics” ja ”Matomo” -ohjelmia analysoimaan missä käyttäjät sijaitsevat maantieteellisesti. Sijainti ilmenee käyttäjän IP-osoitteesta.

Maantieteellinen sijainti ilmentää, kuten aiemmin mainittu, missä kaupungissa käyttäjä sijaitsee. Se ei siis kerro käyttäjän tarkkaa olinpaikkaa tai osoitetta.

Keräämme sijaintitietoja ennen kaikkea varmistaaksemme, että ohjaamme eri kasinoille vain suomalaisia käyttäjiä. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme noudattaa uhkapelirajoituksia.

Sivulla kerätään lisäksi anonyymiä tilastoa käyttäjien vierailuista verkkosivulla, esimerkiksi käyntien määrä, keskimääräinen aika verkkosivulla ja vieraillut/ladatut sivut. Tämän tarkoituksena on jakaa verkkosivun käyttäjät segmentteihin esimerkiksi maantieteellisen sijainnin ja demografian mukaan. Tämä mahdollistaa käyttäjien jakamisen kohderyhmiin ja verkkomainonnan mukauttamisen.

Kohdennettu mainonta

Kun vierailet tällä sivulla, kiintolevyllesi, mobiililaitteelle tai tabletille tallennetaan eväste. Sen avulla mainokset voidaan kohdentaa juuri sinulle sopiviksi, kun käytät sosiaalista mediaa kuten Facebookia ja Instagramia tai vierailet muilla verkkosivuilla. Sinulle saatetaan myös näyttää Traffic Lab ApS:n bannerimainoksia, kun selailet muita kotisivuja.

Kohdennettu mainonta päättyy viimeistään 180 päivän kuluttua viimeisestä vierailusta sivulla. Kohdennetun mainonnan voi myös välttää poistamalla tai estämällä evästeet.

Kolmannen osapuolen liitännäiset, jotka jättävät evästeitä

Verkkosivulla saattaa esiintyä erilaisia ulkoisia laajennuksia, kuten upotettuja YouTube videoita tai vastaavia ominaisuuksia. Nämä laajennukset voivat jättää evästeen kovalevyllesi, mobiililaitteelle tai tabletille. Tämän tyyppiset evästeet johtuvat kolmannen osapuolen palveluista.

Yleisiä kolmannen osapuolen evästeitä ovat:

 • YouTube – Saattaa esiintyä upotettujen videoiden vuoksi
 • Affiliate linkkien evästeet – Saattaa esiintyä pelitarjoajien (kasinot, pokerisivut, bingosivut ja vedonlyöntisivut) sivuille ohjaavien linkkien vuoksi

Olemme sisällyttäneet kolmansien osapuolien evästeitä sivuillemme, koska näin voimme tarjota käyttäjillemme enemmän ominaisuuksia (kuten videoita) ja muita etuja.

Kuinka kauan säilytämme käyttäjätietoja?

Käyttäjien tietoja verkkosivulla vierailusta säilytetään enintään 26 kuukauden ajan Google Analyticsissa. Jos käyttäjä vierailee sivulla uudelleen tämän 26 kuukauden sisällä, päivittyy tieto ja 26 kuukauden ajanjakso lasketaan uudelleen viimeisimmästä vierailusta. Tätä kutsutaan ”tietojen säilyttämiseksi”. Tietojen kerääminen tapahtuu Googlen ohjeiden mukaisesti eikä sisällä käyttäjien henkilökohtaisia tietoja.

Tarkoitus tietojen keräämisellä, ja niiden säilyttämisellä enintään 26 kuukauden ajan, on antaa käyttäjillemme paras mahdollinen käyttökokemus verkkosivullamme.

Google Analytics -tietoja säilytetään enintään 26 kuukauden ajan, jotta voimme tarkastella verkkosivujen kehitystä koskevia tilastoja vuosittain ja verrata niitä keskenään sekä mitata verkkosivujen liikenteen määrää.

Käyttäjät, jotka ovat siirtyneet verkkosivuille Facebook markkinoinnin kautta, tallennetaan Facebook Pixeliin 180 päivän ajaksi Facebookin sääntöjen mukaisesti. Kaikki tiedot anonymisoidaan Facebookin toimesta.

Facebook Pixelin tarkoitus on kohdentaa markkinointia verkkosivulta Facebookin kautta ja esittää käyttäjille heidän tarpeitaan vastaavia mainoksia.

Miten voin välttää evästeiden käytön?

Mikäli et halua, että evästeitä tallennetaan kiintolevyllesi, mobiililaitteelle tai tabletille, voit aina poistaa ne. Se on helppoa eikä lainkaan aikaa vievää. Löydät selkeät ohjeet evästeiden poistamisesta seuraavasta linkistä: https://www.ecc.fi/Tietoa-verkkopalvelusta/evasteiden-kaytto/

Jos et halua, että kiintolevyllesi, mobiililaitteelle tai tabletille tallennetaan evästeitä, kun selaat verkkosivuja, voit estää kaikkien evästeiden käytön tulevaisuudessa tai valita, että sinua varoitetaan joka kerta kun tietokoneellesi, mobiililaitteelle tai tabletille ollaan tallentamassa evästeitä: https://www.ecc.fi/Tietoa-verkkopalvelusta/evasteiden-kaytto/

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat antaa palautetta siitä, miten evästeitä, henkilötietoja tai muita verkkosivulla tapahtuviin toimiisi perustuvia tietoja käytetään, voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse. Kaikki tiedustelut ja kyselyt käsitellään asianmukaisesti ja mahdollisimman pian.

Tämän verkkosivun julkaisija:

Traffic Lab ApS

(Y-tunnus 36022795)

Bredgade 42

1260 Kööpenhamina

Tanska

Sähköposti: info @ trafficlab.dk

Traffic Lab ApS on Tanskassa sijaitseva yritys, joka toimii Tanskan lainsäädännön mukaisesti.

 

Päivitetty: 15/08/2018

MIKÄ ON CASINOBERNIE

CasinoBernie on nettikasinoiden vertailusivusto. Luotani löydät aina alan parhaat bonukset sekä tervetuliaispaketit. Olivat lempipelisi sitten kolikkopelejä tai klassisia kasinopelejä kuten Blackjack, Pokeri tai Ruletti, voit olla varma että minulla on listallani kasino, joka sopii juuri sinulle.

CasinoBernie – Optimoi onnesi

bernie blackandwhite

pixel
Käytämme evästeitä (mukaan lukien kolmannen osapuolen evästeet) tilastointiin, varmistaaksemme sivuston toimivuuden sekä kohdennettuun markkinointiin muilla verkkosivustoilla. Jatkamalla sivuston selailua annat hyväksyntäsi evästeiden ja kerättyjen henkilötietojen käytölle esimerkiksi kohdennetussa markkinoinnissa tietosuojakäytännön mukaisesti.